ଆଜି ବି ପୃଥିବି ରେ ଜିବିତ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ରୁପ ।

shani

କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ପୃଥିବୀରେ ପାପର ପାତ୍ର ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର କରନ୍ତି | ସେ ମନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ଆଣିଥାଏ | ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କାଲିୟୁଗାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି |

 

Love To Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *